کمیته اجرایی

مدیر کل دفتر همکاری های علمی و بین المللی و  دبیر بیست و پنجمین جشنواره جوان خوارزمی

تلفن : 56276038-56276345

پست الکترونیک:  shalmashi@irost.ir       

كارشناس مسئول اداره امور جشنواره ها (بخش داخلی جشنواره بین المللی خوارزمی) 
شماره تماس  در دبيرخانه : 56276345  و  57416677
پست الكترونيكي :‌   khwarizmi_intl@irost.ir 

 

کارشناس مسئول اداره امور جشنواره ها (جشنواره جوان خوارزمی)

شماره تماس: 57416392-56276341

پست الکترونیک: khwarizmi_javan@irost.ir 

کارشناس مسئول گروه حمایت از نوآوران (بخش خارجی جشنواره بین المللی خوارزمی)   

شماره تماس: 57416393

پست الکترونیک:   khwarizmi@irost.ir 

رئیس اداره بین الملل و سازمان های تخصصی

پست الکترونیک: fjask@yahoo.com

مسئول دفتر جشنواره‌ها

تلفن : 56276038-56276345

کارشناس امور جشنواره‌ها

تلفن : 57416761

پست الکترونیک:  karpardazsafa@gmail.com