تاریخچه

تاريخچه جشنواره جوان خوارزمي

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حمايت از عالمان و فرهيختگان عرصه علم و فناوري، تقويت روح بررسي، تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي مختلف علمي، فني، فرهنگي و معارف اسلامي از طريق قدرداني و ارج نهادن بر مقام والاي پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. در راستاي تحقق اهداف مذكور، اساسنامه سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در سال 1359 شمسي در شوراي انقلاب اسلامي به تصويب رسيد. بدين ترتيب، كشف، جذب و پرورش استعدادها در زمينه‌هاي مختلف علمي و صنعتي، حمايت و پشتيباني از مخترعان، مبتكران و پژوهشگران داخلي، استفاده از استعدادهاي بالقوه كشور و انتقال تجربه هاي علمي و فني ساير كشورها به داخل كشور به عنوان يكي از مهمترين مأموريت ها و محورهاي اصلي فعاليت‌هاي حمايتي اين سازمان مورد تجربه قرار گرفته است. بخش هايي از فرآيند حمايت از جامعه علمي و فرهيختگان كشور در سيماي برگزاري "جشنواره جوان خوارزمي" تجلي پيدا كرده است كه سابقه اولين دوره آن به سال 1378 شمسي برمي‌گردد.
جشنواره جوان خوارزمي خاستگاه و رهيافت سنجيده اي براي ارزش گذاري و اهميت بخشيدن به تلاش جوانان كشور است.
   
  • تاريخچه جشنواره
_ دوره اول جشنواره جوان خوارزمي (سال 1378) _ با شركت طرح‌هاي دانش‌آموزي، دانش پژوهان و فناوران
                برگزار كننده : سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران
 
_ دوره دوم تا ششم جشنواره جوان خوارزمي (سال 1383-1379)
           برگزار كنندگان :    در بخش دانش‌آموزي ، وزارت آموزش و پرورش
                                      در بخش دانشجويي _ آزاد ، مركز تحقيقات سياست علمي كشور
 
_ دوره هفتم تاكنون  ( سال1384 تاکنون)
   برگزار كنندگان :   در بخش دانش‌آموزي ، وزارت آموزش و پرورش
                             در بخش 
دانش پژوهان و فناوران ، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران