تقدیرنامه و جوایز بيست و يكمين جشنواره جوان خوارزمی

 
1- لوح تقدیر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
2- تندیس جشنواره جوان خوارزمی  
3- جایزه نقدی:  نفر اول 170/000/000 ريال- نفر دوم 150/000/000 ريال- نفر سوم 130/000/000 ريال
4- عضویت و استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان مطابق با آئین نامه مربوط
5- معرفی برگزیدگان به سازمان سنجش برای استفاده از تسهیلات مطابق با آئین نامه مربوط
6- صدور گواهی نامه کسب رتبه در جشنواره جوان خوارزمی برای مجری و همکاران طرح با تعیین درصد مشارکت
7- برخورداری از حمایت صندوق های تخصصی برای توسعه و اجرای طرح برگزیده
8- معرفی برگزیدگان به پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، صندوق های حمایتی و بنگاه های اقتصادی برای افزایش تعامل و همکاری های فی مابین