تقدیرنامه و جوایز بيست و ششمین جشنواره جوان خوارزمی

آنچه كه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران براي تشويق و حمايت از برگزيدگان بیست و پنجمین جشنواره جوان خوارزمی انجام می­ دهد عبارت است از:

 1. لوح تقدیر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
 2. لوح تقدیر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
 3.  تندیس جشنواره جوان خوارزمی
 4. جایزه نقدی سازمان پژوهش ­های علمی و صنعتی ایران
  •  رتبه اول ششصد میلیون تومان(سیصد میلیون تومان جایزه نقدی و سیصد میلیون تومان پژوهانه (گرنت پژوهشی))
  • رتبه دوم پانصد میلیون تومان (دویست و پنجاه میلیون تومان جایزه نقدی و دویست و پنجاه میلیون تومان پژوهانه (گرنت پژوهشی))

  • رتبه سوم چهارصد میلیون تومان (دویست میلیون تومان جایزه نقدی و دویست میلیون تومان پژوهانه (گرنت پژوهشی))

 5. صدور گواهی­نامه کسب رتبه در جشنواره­ جوان خوارزمی برای مجری و همکاران طرح با تعیین درصد مشارکت
 6. عضویت و استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان مطابق با آئین­ نامه بنیاد
 7.  معرفی برگزیدگان به سازمان سنجش برای استفاده از تسهیلات مطابق با آئین ­نامه سازمان سنجش