مراسم تجلیل و قدردانی از برگزیدگان بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی