وبگاه بخش دانش آموزی جشنواره جوان خوارزمی

متقاضیان شرکت در بخش دانش آموزی بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی می بایست بمنظور انجام فرایند ثبت نام و اطلاع از تمامی اخبار بخش دانش آموزی جشنواره جوان خوارزمی از طریق وبگاه همگام http://sampad.gov.ir اقدام نمایند.

متقاضیان شرکت در بخش دانش آموزی بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی می بایست بمنظور انجام فرایند ثبت نام و اطلاع از تمامی اخبار بخش دانش آموزی جشنواره جوان خوارزمی از طریق وبگاه  http://sampad.gov.ir اقدام نمایند.

همچنین تمامی دانش آموزان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به مدارس یا پژوهش سرای دانش آموزی منطقه خود مراجعه نمایند.
در صورت هرگونه سوال می توانند با بخش پشتیبانی وبگاه http://sampad.gov.ir ارتباط برقرار نمایند