تقدیرنامه و جوایز سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی

1- لوح تقدیر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

2- لوح تقدیر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

3- تندیس جشنواره بین المللی خوارزمی

4- جایزه نقدی

5- صدور گواهی نامه کسب رتبه در جشنواره بین المللی خوارزمی برای مجری و همکاران طرح با تعیین درصد مشارکت

6- عضویت و استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان مطابق با آئین نامه بنیاد

7-  معرفی برگزیدگان به سازمان سنجش برای استفاده از تسهیلات مطابق با آئین نامه سازمان سنجش

8- برخورداری از حمایت صندوق های تخصصی برای توسعه و اجرای طرح برگزیده

9- معرفی برگزیدگان به پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، صندوق های حمایتی و بنگاه های اقتصادی برای افزایش تعامل و همکاری های فی مابین