تماس با ما

نشاني :

تهران - بزرگراه آزادگان (مسير جنوب)، بعد از پل فتح ، احمد آباد مستوفي ، كوي افسران، خيابان احساني‌راد، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، اداره مسابقات علمي و فناوري و جشنواره‌هاي خوارزمي، دبيرخانه جشنواره بين المللي خوارزمي
كدپستي: 3353136846
صندوق پستي : 33535111
تلفنخانه سازمان : 9- 56276325
تلفن و نمابر دبيرخانه جشنواره : 56276038 ,  56276345