تقدیرنامه و جوایز سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی

1- لوح تقدیر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
2- لوح تقدیر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
3- تندیس جشنواره بین المللی خوارزمی
4- جایزه نقدی
5- عضویت و استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان مطابق با آئین نامه مربوط
6- معرفی برگزیدگان به سازمان سنجش برای استفاده از تسهیلات مطابق با آئین نامه مربوط
7- صدور گواهی نامه کسب رتبه در جشنواره بین المللی خوارزمی برای مجری و همکاران طرح با تعیین درصد مشارکت
8- برخورداری از حمایت صندوق های تخصصی برای توسعه و اجرای طرح برگزیده
9- معرفی برگزیدگان به پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، صندوق های حمایتی و بنگاه های اقتصادی برای افزایش تعامل و همکاری های فی مابین