برگزیدگان موفق به دریافت جوایز حامیان بین المللی

برگزیدگان جشنواره جوان که موفق به دریافت جوایز  حامیان بین المللی جشنواره جوان خوارزمی شده اند.

ضمیمه(ها): 
AttachmentSize
PDF icon جوایز بین المللی.pdf876.76 KB