مهلت ثبت نام در بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی تمدید شد

مهلت ثبت نام در بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی تا پایان مرداد 1400 تمدید شد.

به اطلاع تمامي متقاضيان شركت در بيست و سومین جشنواره جوان خوارزمي مي رساند،كه مهلت ثبت نام و تكميل مستندات در اين دوره از جشنواره جوان خوارزمي تا پایان مرداد 1400 تمدید گرديده است.  تمامي شركت‌كنندگان كه قبلا تبت‌نام نموده‌اند مي‌بايست تمامی مستندات الکترونیکی، فيزيكي و هزینه ثبت نام را تا تاریخ مذکور از طریق سامانه ثبت نام ارسال نمایند. ساير مستنداتي كه  امكان ارسال آن به صورت الكترونيكي وجود ندارد را به صورت پستي و يا حضوري به نشاني تهران، بزرگراه آزادگان(جنوب)، بعد از پل فتح، احمد آباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، خيابان شهيد احساني راد، سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، اداره كل امور بین الملل و جشنواره ها ارسال نموده و يا تحويل مسئول دبيرخانه نمايند.