دکتر علیرضا اللهیاری

مدير كل اداره كل همكاري‌هاي بين الملل و امور جشنواره‌ها
و دبير بيست و چهارمین جشنواره جوان خوارزمي


 

شماره تماس  در دبيرخانه : 56276345  و  56276038 داخلي 1
تلفنخانه سازمان : 8- 56276326 داخلي 6676