پرداخت هزينه ثبت نام در هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي بمنظور تكميل فرآيند ثبت‌نام

24
خرداد
1395
به اطلاع تمامي شركت‌كنندگان كه تاكنون نسبت به پرداخت هزينه ثبت‌نام در هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي اقدام ننموده‌اند، مي‌رساند طرح‌هاي كه هزينه ثبت‌نام واريز نشده باشد بمنظور كارشناسي ارسال نخواهد شد. لذا لطفا نسبت به پرداخت هزينه ثبت‌نام از طريق "سامانه جامع جشنواره‌هاي خوارزمي براي ارايه طرح" بصورت الكترونيكي اقدام نماييد.