پرداخت هزينه ثبت نام در بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمي بمنظور تكميل فرآيند ثبت‌نام

16
تیر
1399
به اطلاع تمامي شركت‌كنندگان كه تاكنون نسبت به پرداخت هزينه ثبت‌نام در بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمي اقدام ننموده‌اند، مي‌رساند طرح‌هاي كه هزينه ثبت‌نام واريز نشده باشد بمنظور كارشناسي ارسال نخواهد شد. لذا لطفا نسبت به پرداخت هزينه ثبت‌نام از طريق "سامانه جامع جشنواره‌هاي خوارزمي براي ارايه طرح" تا تاریخ سی و یک تیرماه سال جاری بصورت الكترونيكي اقدام نماييد.