پرداخت هزينه ثبت نام دربيستمين جشنواره جوان خوارزمي بمنظور تكميل فرآيند ثبت‌نام

3
تیر
1397
به اطلاع تمامي شركت‌كنندگان كه تاكنون نسبت به پرداخت هزينه ثبت‌نام در بيستمين جشنواره جوان خوارزمي اقدام ننموده‌اند، مي‌رساند طرح‌هاي كه هزينه ثبت‌نام واريز نشده باشد بمنظور كارشناسي ارسال نخواهد شد. لذا لطفا نسبت به پرداخت هزينه ثبت‌نام از طريق "سامانه جامع جشنواره‌هاي خوارزمي براي ارايه طرح" بصورت الكترونيكي اقدام نماييد.