پایان زمان ثبت نام در بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی

15
شهریور
1399
به اطلاع شرکت کنندگان در بیست و دومین  جشنواره جوان خوارزمی می رساند زمان ارسال طرح ها­ در هفتم شهریور ماه  سال جاری به پایان رسید.  افرادیکه که ثبت نام الکترونیکی خود را به صورت کامل انجام داده اند و نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام و ارسال مستندات اقدام کرده اند، طرح آنها به منظور ارزیابی و بررسی به گروه های تخصصی مرتبط ارسال شده است. زمان اعلام اسامی برگزیدگان این دوره متعاقبا اعلام می گردد.