پايان مهلت ثبت نام در هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي

4
مهر
1394
به اطلاع تمامي شركت‌كنندگان در هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي مي رساند، كه مهلت ثبت نام در اين دوره از جشنواره به اتمام رسيده است. تمامي شركت‌كنندگان كه قبلا تبت‌نام نموده‌اند مي‌بايست تمامي مستندات و مدارك الكترونيكي مربوط به طرح را تا تاريخ 1394/7/15 ارسال نمايند. ساير مستنداتي كه  امكان ارسال آن به صورت الكترونيكي وجود ندارد تا تاريخ 1394/7/15 را به صورت پستي و يا حضوري به نشاني تهران، بزرگراه آزادگان(جنوب)، بعد از پل فتح، احمد آباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، خيابان شهيد احساني راد، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، اداره كل امور جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري ارسال نموده و يا تحويل مسئول دبيرخانه آقاي قاسمي نمايند.