پايان مهلت ثبت نام در بيست و يكمين جشنواره جوان خوارزمي

16
شهریور
1398

به اطلاع تمامي شركت كنندگان در بيست و يكمين جشنواره جوان خوارزمي مي رساند، كه مهلت ثبت نام و  ارسال مستندات الكترونيكي در اين دوره از جشنواره جوان خوارزمي به پايان رسيده است. همچنين كارشناسي و ارزيابي طرح‌هاي تكميل شده در گروه‌هاي تخصصي مربوط آغاز شده است.