پايان فرايند داوري و ارزيابي طرح هاي بيست و دومين جشنواره جوان خوارزمي و معرفي برگزيدگان اين دوره از جشنواره

15
آذر
1399
به اطلاع شركت كنندگان در بيست و دومين  جشنواره جوان خوارزمي مي رساند فرايند داوري و ارزيابي طرح هاي راه يافته به هيات داوران بيست و دومين جشنواره جوان خوارزمي به پايان رسيده است.  همچنين طرح هاي برگزيده اين دوره از جشنواره جوان خوارزمي مشخص شده، و اسامي برگزيدگان بيست و دومين جشنواره جوان خوارزمي در وبگاه جشنواره اعلام شده است.
File(s):