وبگاه بخش دانش آموزی جشنواره جوان خوارزمی

11
خرداد
1399
متقاضیان شرکت در بخش دانش آموزی بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی می بایست بمنظور انجام فرایند ثبت نام و اطلاع از تمامی اخبار بخش دانش آموزی جشنواره جوان خوارزمی از طریق وبگاه همگام http://hamgam.medu.ir/portal/home.php اقدام نمایند.
شماره تماس بخش دانش آموزی جشنواره جوان خوارزمی: 88841966 - 82284185