فهرست برگزیدگان هجدهمين جشنواره جوان خوارزمی

رديف نام و نام‌خانوادگي عنوان طرح گروه تخصصي رتبه نهايي
1 فرشته مشكاني ساخت کاتاليست نانوساختار اکسيد آهن براي واکنش انتقال آب-گاز دماي بالا فناوري‌هاي شيميايي اول پژوهش‌هاي بنيادي
2 آزاده ملک نژاد ميدان‌هاي پيمانه‌اي و کيهان‌شناسي عالم اوليه علوم پايه دوم پژوهش‌هاي بنيادي
3 سجاد كشي پور بكارگيري سلولز بعنوان بستري سبز براي کاتاليزورها
 
محيط زيست دوم پژوهش‌هاي بنيادي
4 سعيد باقري سنتز هدفمند نانو کاتاليزرهاي جديد و کاربرد آنها در سنتز ترکيبات آلي فناوري نانو سوم پژوهش‌هاي بنيادي
5 آرش توکل معماري نمايي براي سامانه‌هاي ذخيره‌سازي مهندسي نرم افزار و فناوري اطلاعات سوم پژوهش‌هاي بنيادي
6 بهناز بخشنده ترميم ضايعه شديد استخواني بصورت درون تني با استفاده از نانوالياف و سلول‌هاي بنيادي زيست فناوري و علوم پايه پزشكي سوم پژوهش‌هاي بنيادي
7 يوسف مظاهري رودبالي ارتقاي استحكام فولاد دوفاز با شكل پذيري بالا مواد، متالورژي و انرژي‌هاي نو سوم پژوهش‌هاي بنيادي
8 اسماعيل محمدي فلاورجاني
محمد علي سليماني
محمود حجازي
ساخت و کنترل ربات پوشيدني کمک توانبخشي دست بر پايه سيگنال‌هاي عضلاني مكانيك دوم پژوهش‌هاي كاربردي
9 مهدي خورسندي
علي آقارسولي
تقويت کننده ماکروويو 5/2 تا 6 گيگاهرتز 150 وات برق و كامپيوتر سوم پژوهش‌هاي كاربردي
10 جواد زندي
ايرج زندي
ارتقاي سامانه اتو آنالايزر موجود با هدف افزايش امنيت و دقت تجهيز برق و كامپيوتر دوم طرح‌هاي توسعه‌اي
11 اسد وقار فرحناک تجميع کننده پهناي باند (شبکه هاي اترنت و 3G/4G ) برق و كامپيوتر سوم طرح‌هاي توسعه‌اي
12 مسلم اعظم فر نمايشگر لمسي متون بريل برق و كامپيوتر اول ابتكار
13 عطيه ضيغمي تلفيق نگاره‌هاي شرقي با هنر تصويرگري نو هنر دوم ابتكار
14 عبداله عزيزي برمس
علي شيرمحمدي
طراحي نمونه آزمايشگاهي ميراگر لرزه‌اي پاندولي عمران دوم ابتكار
15 عادل احمدي نژاد
علي اکبر کريم زاده
سعيد حسين پور
ارتقاي دستگاه آزمايش ديناميک خاك در درجات مختلف اشباع
 
عمران سوم ابتكار
16 مجيد بلالي دستگاه نگين تراش انعطاف پذير مكانيك سوم ابتكار