فهرست برگزيدگان پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي

رديف نام و نام خانوادگي عنوان طرح گروه تخصصي رتبه نهايي
1 رضا كاظمي
محمد موفق يامي
محمد سليماني

 
تلفن همراه امن بومی مهندسي نرم افزار و فناوري اطلاعات اول پژوهشهاي كاربردي
2 سروش صرافان صادقی
عليرضا جوارش كيان

 
بستر آزمایشگاهی تست احتراق در محفظه‌های میکرو و مزو مكانيك اول پژوهشهاي كاربردي
3 احسان ابراهيمي بسابي
 
طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گيري پروفایل باریکه برق و كامپيوتر اول پژوهشهاي توسعه‌اي
4 كامران اخباري بهينه نمودن ذخيره‌ی گاز متان در چارچوبهای فلز-آلی نانو متخلخل آنيونی با استفاده از فرايند پساسنتزی علوم پايه دوم پژوهشهاي بنيادي
5 حسين ناصري
 
يک واحد ناوبري اينرسي ترکيبي مستقل از جايرو مكاترونيك دوم پژوهشهاي كاربردي
6 سيد محمد كاظم حسيني‌نژاد مطلق
سيد حسن سيد شربتي
داود جعفري

 
مكانيزم مفصلي چهار درجه آزادي براي كاربردهاي صنعتي مكاترونيك دوم پژوهشهاي كاربردي
7 احمد صفایی
محمد صحرانوردي‌مهرباني
احسان قبادي

 
طراحی و ساخت مونوکوپتر کنترل پذیر هوافضا دوم پژوهشهاي كاربردي
8 بهروز خليلي
احمد عمادالدين

 
مجموعه تقویت کننده پهن باند در فرکانس بالا
(30 مگا تا 3 گیگاهرتز) با توان حداكثر 1KW
برق و كامپيوتر دوم پژوهشهاي توسعه‌اي
9 رضا اديبي
هما علي اكبريان
نيمان اديبي
سیستم فیلتراسیون و کنترل مدار هیدرولیک مبتنی بر استاندارد های هوايي هوافضا دوم پژوهشهاي توسعه‌اي
10 محسن منقسم جهرمي
حميدرضا لاري

 
ادئومتر ديافراگمي اسموتيك عمران دوم ابتكار
11 امين ريگي
مسعود نوروزي
امين ميرآخورلي

 
ربات پرنده امدادگر پارس مكاترونيك دوم ابتكار
12 مهدی کشاورز هدایتی طراحی و ساخت متامتریال با استفاده از نانوکامپوزیت برای استفاده در تولید انرژی مواد، متالورژي و انرژي‌هاي نو دوم ابتكار
13 مهشيد راقمي تصوير سازي هنر و معماري دوم ابتكار
14 صادق باباشاه بررسي اثرات بيش بياني miR-326  بر فعاليت مسير پيام رساني Hedgehog  والقاي آپاپتوز زيست فناوري، محيط زيست و علوم پايه پزشكي سوم پژوهشهاي بنيادي
15 فهيمه ورمقاني مطالعه سینتیکی و الکتروشیمیایی مشتقات یورازول در حضور و غیاب برخی نوکلئوفیلها صنايع شيميايي سوم پژوهشهاي بنيادي
16 عرفان دشتی مقدم
فاطمه السادات ماجدي
توسعه فناوری میکروسیالاتی در ساخت نانوذرات پلیمری فناوري نانو سوم پژوهشهاي بنيادي
17 عباس وثوق آنتن آرايه بازتابي مايكرو استريپي با تغذيه آفست در باند ku برق و كامپيوتر سوم پژوهشهاي كاربردي
18 محمد حسين خزعلي
مصطفي خوش طبع

 
دستگاه لزجت ياب تطبيقي بتن خودتراكم در كارگاههاي عمراني عمران سوم پژوهشهاي كاربردي
19 ثاراله عباسی
جواد سندگل
محمدمهدي قانعي

 
طراحی و ساخت تست‌-ریگ کمپرسور‌های محوری مكانيك سوم پژوهشهاي كاربردي
20 مهدی امینی جوشکاری تعمیری و بازسازی لوله‌های رفورمر مواد، متالورژي و انرژي‌هاي نو سوم پژوهشهاي توسعه‌اي
21 امين کشاورز قزلقشلاق دستگاه پله‌رو حمل بار مكاترونيك سوم ابتكار