فهرست برگزيدگان هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي

رديف مجري/ مجريان عنوان طرح گروه تخصصي رتبه نهايي
1 حامد دائمی بررسي ويژگي‌هاي زیستی و كاتاليزوري نانوساختارهای حاوی آلژینات و پلی یورتان فناوري نانو دوم پژوهش‌هاي بنيادي
2 خاطره رضائیان طراحی و سنتز حسگرهای آزو-آزومتینی برای ردیابی یون فلوئور فناوري‌هاي شيميايي دوم پژوهش‌هاي بنيادي
3 سید حسن حسینی سنتز کاتالیزگرهای ناهمگن نانوکامپوزیتی مغناطیسی حاوي مایعات یونی براي انجام واكنش‌هاي آلي فناوري‌هاي شيميايي دوم پژوهش‌هاي بنيادي
4 مجتبی خراسانی سنتز كاتاليزورهاي ارگانوسيليکاهاي مزو حفره متناوب فناوري‌هاي شيميايي سوم پژوهش‌هاي بنيادي
5 مصطفي قربان حسيني
سجاد رضايت
طراحي و ساخت انژكتورهاي اسلينگر و بستر آزمون مشعل شعله مسطح مكانيك اول پژوهش‌هاي كاربردي
6 سید حسين موسوي ترشيزي طراحي و ساخت توربين هوايي جريان محيطي هوافضا دوم پژوهش‌هاي كاربردي
7 ايمان آريانيان طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي آنتن آرايه بازتابي باند Ku  با پوشش كانتوري بر روي ايران براي ماهواره در مدار GEO برق و كامپيوتر دوم پژوهش‌هاي كاربردي
8 هيمن گل­پیرا توسعه نرم افزار معادل سازي ديناميكي شبكه‌هاي توزيع فعال برق و كامپيوتر سوم پژوهش‌هاي كاربردي
9 نیما لطیف التجار
احسان سرائي
سينا لطيف‌التجار
دستگاه سنجش فشردگی خاک كشاوزي و منابع طبيعي سوم پژوهش‌هاي كاربردي
10 مرتضي حسن پور
مهسا عباس آباد‌ي
غنی سازی بر پایه گرانش میکروجلبک‌های تولید کننده نشاسته و لیپید در محیط کشت مختلط زيست فناوري، محيط زيست و علوم پايه پزشكي دوم ابتكار
11 مهدخت ارشدي فروشويي زيستي زباله‌هاي الكترونيكي با استفاده از دو نوع باكتري زيست فناوري، محيط زيست و علوم پايه پزشكي دوم ابتكار
12 احسان عتيقه‌زاده توربو کاتالیزور مشعل گازی مكانيك سوم ابتكار
13 سيد ماكان ترابي محمدمهدي حسني دستگاه پايش و هشدار خطوط توزيع برق و كامپيوتر سوم ابتكار