فهرست برگزيدگان هفتمين جشنواره جوان خوارزمي

فهرست برگزیدگان هفتمین جشنواره جوان خوارزمی
دانشجوئی- آزاد
ردیف نام نام خانوادگی عنوان طرح رتبه
1 فيروز ولي زاده بررسي شخصيت حلاج در ادبيات فارسي از مولوي تا جامي
 
دوم
2 اميد غلامي نرم افزار  OWNER GUARD
 
سوم
3 ليلي صمدي كله مسيحي بررسی القای مرگ برنامه ریزی شده در سلول های راس ریشه زعفران و پیاز خوراکی اول
4 بهروز شاهسون بهبودی بررسي القاي مرگ برنامه ريزي شده به در سلول هاي راس ريشه زعفران و پياز خوراكي اول
5 علي معزز ربات حفظ كننده مسير و كاوشگر سوم
6 عبدالله محمودي ال سعدي لرزاننده مكانيكي تمام خودکار  برداشت ميوه سوم
7 محمدجواد محمودي ال سعدي لرزاننده مكانيكي تمام خودکار  برداشت ميوه سوم
8 احمد كمالي خواه طراحي و ساخت دستگاه كلمپ داخلي خط لوله هاي نفت و گاز دوم
9 محمدعلی توکلی زاده طراحي و ساخت دستگاه كلمپ داخلي خط لوله هاي نفت و گاز دوم
10 حسین جعفری نزاد طراحي و ساخت دستگاه كلمپ داخلي خط لوله هاي نفت و گاز دوم
11 مصطفی گل محمدی طراحي و ساخت دستگاه كلمپ داخلي خط لوله هاي نفت و گاز دوم
12 علی پشتیبان طراحي و ساخت دستگاه كلمپ داخلي خط لوله هاي نفت و گاز دوم
13 مهدي اسلامي دستگاه فرمان صوتي كنترل صوتي وسايل خانه قابل استفاده براي افراد سالم و جامعه معلولين اول
14 حامد اسلامی دستگاه فرمان صوتي (كنترل صوتي) وسايل خانه (قابل استفاده براي افراد سالم و جامعه معلولين) اول
15 اسداله اسلامی دستگاه فرمان صوتي (كنترل صوتي) وسايل خانه (قابل استفاده براي افراد سالم و جامعه معلولين) اول
16 سمیرا اسلامی دستگاه فرمان صوتي (كنترل صوتي) وسايل خانه (قابل استفاده براي افراد سالم و جامعه معلولين) اول
17 تقی ریاحی دستگاه فرمان صوتي (كنترل صوتي) وسايل خانه (قابل استفاده براي افراد سالم و جامعه معلولين) اول
18 اميرعباس كوچكعلي روش نوين ازمايش بتن خود تراكم دوم
19 عبدالرضا سروقد مقدم روش نوين ازمايش بتن خود تراكم دوم
20 مجتبی محمودیان روش نوين ازمايش بتن خود تراكم دوم
21 ریحانه حفیظی روش نوين ازمايش بتن خود تراكم دوم
22 مهران محمدی نصر روش نوين ازمايش بتن خود تراكم دوم
23 نیما حسین تهرانی روش نوين ازمايش بتن خود تراكم دوم
24 الهیار کوچکعلی روش نوين ازمايش بتن خود تراكم دوم
24 مصطفي نخل احمدي نارنجك اتش خاموش كن دوم
26 مهدي شاملو منتظر مقدم سيستم يكپارچه كتابخانه ديجيتال دوم
27 هما توکلی سيستم يكپارچه كتابخانه ديجيتال دوم
28 مهدي قبادي توليد قطعات با كيفيت بالا از الياژ B357.0 الومينيوم به روش DPC دوم
29 حسین فرهمندزاد توليد قطعات با كيفيت بالا از الياژ B357.0 الومينيوم به روش DPC دوم
30 محمدرضا سبزعليان كشف و شناسايي قارچهاي همزيست اندوفايت در گياهان علفي ايران و كاربرد انها در اصلاح مقاومت گياهان به تنشهاي زيستي و غيرزيستي دوم
31 آقافخر میرلوحی كشف و شناسايي قارچهاي همزيست اندوفايت در گياهان علفي ايران و كاربرد انها در اصلاح مقاومت گياهان به تنشهاي زيستي و غيرزيستي دوم
32 مجتبی خیام نکویی كشف و شناسايي قارچهاي همزيست اندوفايت در گياهان علفي ايران و كاربرد انها در اصلاح مقاومت گياهان به تنشهاي زيستي و غيرزيستي
 
دوم
33 فاطمه حدادي استفاده از پلاستيكهاي بازيافتي . جايگزين ظروف گران قيمت كشت بافت گياهي
 
سوم
34 حسین کمال الدینی استفاده از پلاستيكهاي بازيافتي . جايگزين ظروف گران قيمت كشت بافت گياهي سوم
35 محمود سلوکی استفاده از پلاستيكهاي بازيافتي . جايگزين ظروف گران قيمت كشت بافت گياهي
 
سوم
36 عليرضا برادران هروي اناليز مولكولي ژن CYP21 و تشخيص پيش از تولد در خانواده هاي مبتلا به كمبود انزيم 21 - هيدروكسيلاز د ر شمال شرق ايران اول
37 محمدرضا عباس زادگان اناليز مولكولي ژن CYP21 و تشخيص پيش از تولد در خانواده هاي مبتلا به كمبود انزيم 21 - هيدروكسيلاز د ر شمال شرق ايران اول
38 رحیم وکیلی اناليز مولكولي ژن CYP21 و تشخيص پيش از تولد در خانواده هاي مبتلا به كمبود انزيم 21 - هيدروكسيلاز د ر شمال شرق ايران اول
39 بابک فرید فاتحی اناليز مولكولي ژن CYP21 و تشخيص پيش از تولد در خانواده هاي مبتلا به كمبود انزيم 21 - هيدروكسيلاز د ر شمال شرق ايران اول
40 نصرت قائمی اناليز مولكولي ژن CYP21 و تشخيص پيش از تولد در خانواده هاي مبتلا به كمبود انزيم 21 - هيدروكسيلاز د ر شمال شرق ايران اول
41 مهران غلامین اناليز مولكولي ژن CYP21 و تشخيص پيش از تولد در خانواده هاي مبتلا به كمبود انزيم 21 - هيدروكسيلاز د ر شمال شرق ايران اول
42 عليرضا بهرامي نسب نوبگي در تلاطم برگرزو نظريه آماري كاردر- پاريزي- ژانگ اول
43 فرشته معتمد وقت لطيف شن دوم
44 محمدمهدي امامي توليد فرمانهاي بلادرنگ در ماشينهاي CNC بر اساس منحنيهاي پارامتريك NURBS اول
45 امین امامی توليد فرمانهاي بلادرنگ در ماشينهاي CNC بر اساس منحنيهاي پارامتريك NURBS اول
46 محمد حياتي فر تدوين دانش فني و توليد پلي استايرن انبساطي ديرسوز با استفاده از هگزابروموسيكلودودكان اول
47 فردین سیدنجفی تدوين دانش فني و توليد پلي استايرن انبساطي ديرسوز با استفاده از هگزابروموسيكلودودكان. اول
48   همکاران بهره برداری خط C
 
تدوين دانش فني و توليد پلي استايرن انبساطي ديرسوز با استفاده از هگزابروموسيكلودودكان. اول
49   همکاران آزمایشگاه خط C
 
تدوين دانش فني و توليد پلي استايرن انبساطي ديرسوز با استفاده از هگزابروموسيكلودودكان.
 
اول
50   همکار مهندسی فرآیند تدوين دانش فني و توليد پلي استايرن انبساطي ديرسوز با استفاده از هگزابروموسيكلودودكان. اول
51   همکار تضمین کیفیت تدوين دانش فني و توليد پلي استايرن انبساطي ديرسوز با استفاده از هگزابروموسيكلودودكان. اول
52 امير حسين فرهادي طراحي و ساخت دستگاه ميكسر ستلر دوم
53 کامران نظری طراحي و ساخت دستگاه ميكسر ستلر دوم
54 مهين علاء محافظ درب خودرو سوم
55 محمد مهدي حسني صدر آبادي کیت آموزشی پيل سوختي با الكتروليت پليمري (تك سل) سوم
56 دامون سودبخش طراحي- ساخت و اعتبار سنجي يك دستگاه لقي سنج مفصل زانو براي تشخيص پارگي رباط ضربدري قدامي زانو دوم
57 رضا شیرازی آقجری طراحي- ساخت و اعتبار سنجي يك دستگاه لقي سنج مفصل زانو براي تشخيص پارگي رباط ضربدري قدامي زانو دوم
58 محمد پرنیان پور طراحي- ساخت و اعتبار سنجي يك دستگاه لقي سنج مفصل زانو براي تشخيص پارگي رباط ضربدري قدامي زانو دوم
59 فرزام فرهمند طراحي- ساخت و اعتبار سنجي يك دستگاه لقي سنج مفصل زانو براي تشخيص پارگي رباط ضربدري قدامي زانو دوم
60 محمدنقی طهماسبی طراحي- ساخت و اعتبار سنجي يك دستگاه لقي سنج مفصل زانو براي تشخيص پارگي رباط ضربدري قدامي زانو دوم
61 جواد خمسرای طراحي- ساخت و اعتبار سنجي يك دستگاه لقي سنج مفصل زانو براي تشخيص پارگي رباط ضربدري قدامي زانو دوم
62 مرتضي صادقي ساخت غشاء الیاف توخالي پليمري اول
63 مهدی پورافشاری ساخت غشاء الیاف توخالي پليمري اول
64 سید عباس موسوی ساخت غشاء الیاف توخالي پليمري اول
65 حسين صفري بررسي مراحل لازم براي تحقق دولت الكترونيكي در وزارت بازرگاني سوم
66 غلامرضا خوش سیما بررسي مراحل لازم براي تحقق دولت الكترونيكي در وزارت بازرگاني سوم
67 عماد فرازمند بررسي مراحل لازم براي تحقق دولت الكترونيكي در وزارت بازرگاني سوم
68 ایوب محمدیان بررسي مراحل لازم براي تحقق دولت الكترونيكي در وزارت بازرگاني سوم
69 کاظم حاکی بررسي مراحل لازم براي تحقق دولت الكترونيكي در وزارت بازرگاني سوم
70 عادل مصلحی بررسي مراحل لازم براي تحقق دولت الكترونيكي در وزارت بازرگاني سوم
71 فرشید حسینی بررسي مراحل لازم براي تحقق دولت الكترونيكي در وزارت بازرگاني سوم
72 سعيد رضايي طرقي الگوريتم منحصر به فرد ايجاد مربع جادويي با تعداد خانه هاي زوج در زوج سوم
73 وحید امین زاده الگوريتم منحصر به فرد ايجاد مربع جادويي با تعداد خانه هاي زوج در زوج سوم
74 محمدمهدي زارع بيدكي طراحي و ساخت دستگاه جوش اتوماتيك لوله دوم
75 علیرضا دودمان طراحي و ساخت دستگاه جوش اتوماتيك لوله ( کالسکه و رینگ ) دوم
76 امیر نقوی طراحي و ساخت دستگاه جوش اتوماتيك لوله ( کالسکه و رینگ ) دوم
77 عادل قادران طراحي و ساخت دستگاه جوش اتوماتيك لوله ( کالسکه و رینگ ) دوم
78 مصطفي گل محمدی طراحي و ساخت دستگاه جوش اتوماتيك لوله ( کالسکه و رینگ ) دوم
79 سیدعطا مرتضوی طراحي و ساخت دستگاه جوش اتوماتيك لوله ( کالسکه و رینگ ) دوم