فهرست برگزيدگان هشتمين جشنواره جوان خوارزمي

فهرست برگزیدگان هشتمین جشنواره جوان خوارزمی
دانشجويي- آزاد
رديف نام نام خانوادگی عنوان طرح رتبه
1 آزاده 
 
آقالطیفی 
 
یك روز با كودك دوم
2 نرگس شیربان بعد و انعكاس آن در گرافیك اول
3 خدیجه احمدی بنی بعد و انعكاس آن در گرافیك اول
4 فرزاد اقبال قره شیران شرحه شرحه (شرح شعر سهراب سپهری ) سوم
5 سعیده باقری فرد ارتباط عرفان و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره) سوم
6 علیرضا ترك زاده اصفهانی دستگاه اتوماتیک تولید گز آردی
 
 
سوم
7 علیرضا توكل پور صالح موتور استرلینگ خورشیدی با دمای محدود مجهز به كلكتور تخت خورشیدی سوم
8 علی
 
زمردیان
 
موتور استرلینگ خورشیدی با دمای محدود مجهز به كلكتور تخت خورشیدی سوم
9 نسرین
 
جاغوری
 
هنر خوارزمی دوم
10 ناصر قربانیان هنر خوارزمی دوم
11 الهه دانشور هنر خوارزمی دوم
12 سید امیر حسین حسینی بررسی رابطه ی سرمایه اجتماعی و سهم استان درتولید ناخالص داخلی سوم
13 حمیدرضا خضریان سیستم دیجیتالی اندازه گیری طول با دقت میکرون بدون استفاده از الگوی دقیق دوم
14 محمدحسین خضریان سیستم دیجیتالی اندازه گیری طول با دقت میکرون بدون استفاده از الگوی دقیق دوم
15 مسعود دزیانی بررسی کاهش ضایعات پنیرهای ایرانی در صنعت لبنیات سوم
16 رامین رادپور )CBAVD) بررسی جهش های مربوط به بیماری در ایران سوم
17 محمدعلی صدیقی گیلانی )CBAVD) بررسی جهش های مربوط به بیماری در ایران سوم
18 حمید گورابی ) CBAVD) بررسی جهش های مربوط به بیماری در ایران سوم
19 احمد وثوق دیزج )CBAVD) بررسی جهش های مربوط به بیماری در ایران سوم
20 جواد علیدادی ساقه خردكن پنبه و بقایای گیاهی سوم
21 فرهاد رستمی‏هیق ساقه خردكن پنبه و بقایای گیاهی سوم
22 خدیجه شمشاد شمس آباد بررسی تنوع ژنتیکی آنوفل (سوپرپیکتوس ) دراستانهای اردبیل ، سیستان و بلوچستان و لرستان دوم
23 محمدعلی عشاقی بررسی تنوع ژنتیکی آنوفل (سوپرپیکتوس ) دراستانهای اردبیل ، سیستان و بلوچستان و لرستان دوم
24 محمدرضا یعقوبی ارشادی بررسی تنوع ژنتیکی آنوفل (سوپرپیکتوس ) دراستانهای اردبیل ، سیستان و بلوچستان و لرستان دوم
25 مهدی صمدی روشی جدید برای حل مسایل  جایگشتی با پیچیدگی توانی(NP) سوم
26 محمد عرب نژاد دستگاه رگ یاب سوم
27 راضیه عرب نژاد دستگاه رگ یاب سوم
28 شبنم باطبی طراحی وساخت دستگاه ترموالکتریک دو منظوره سرمازایی و تولید توان الکتریکی دوم
29 بابك علی نژاد طراحی وساخت دستگاه ترموالکتریک دو منظوره سرمازایی و تولید توان الکتریکی دوم
30 یاسمن فرزان مطالعه روابط بین پارامترهای جرم نوترینو و دو قطبی الكتریكی ذرات بنیادی اول
31 علی قاسمی ساخت جاذب مایكروویو با فریت باریم آلائیده شده اول
32 رضا متفرقه تیلكی ساخت نانو ذرات به روش کندوسوز لیزرپالسی سوم
33 اعظم ایرجی زاد ساخت نانو ذرات به روش کندوسوز لیزرپالسی سوم
34 سیدمحمد مهدوی ساخت نانو ذرات به روش کندوسوز لیزرپالسی سوم
35 محمدرضا محمدی ساخت بررسی سنسورهای گاز لایه نازک نانوساختاری بر پایه دی اکسید تیتانیم با استفاده از فرآیند سل – ژل ذره ای سوم
26 محمد قربانی ساخت وبررسی سنسورهای گاز لایه نازک نانوساختاری بر پایه دی اکسید تیتانیم با استفاده از فرآیند سل – ژل ذره ای سوم
37 سید محسن محمودی سپهر ساخت سیستم جدید شیشه سرامیكهای زیر كونولیت برای دفع پسمانهای هسته ای دوم
38 حسین کاظمیان ساخت سیستم جدید شیشه سرامیكهای زیر كونولیت برای دفع پسمانهای هسته ای دوم
39 واهاک مارکوسیان ساخت سیستم جدید شیشه سرامیكهای زیر كونولیت برای دفع پسمانهای هسته ای دوم
40 جعفر جوادپور ساخت سیستم جدید شیشه سرامیكهای زیر كونولیت برای دفع پسمانهای هسته ای دوم
41 امین موسائی محیط های پیوسته غیر كلاسیك و كاربردهای آنها دوم
42 شقایق نادری شناسایی چهره بامدل مخفی مارکف(HMM) سوم
43 نصراله مقدم چرکری شناسایی چهره بامدل مخفی مارکف(HMM) سوم
44 محمدشهرام معین شناسایی چهره بامدل مخفی مارکف(HMM) سوم