فهرست برگزيدگان شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي

رديف نام و نام خانوادگي عنوان طرح گروه تخصصي رتبه نهايي
1 وحيد خاكي زاده
 
بررسي ويژگي‌هاي كاتاليزوري نانو كاتاليست‌ها و نمك‌هاي يوني در واكنش‌هاي عالي صنايع شيميايي اول پژوهش‌هاي بنيادي
2 فهيمه مختاري تحلیل و آنالیز انشعابات سیستم‌های دینامیکی سه بعدی پيوسته و کاربرد آن در مهندسی  در كنترل علوم پايه دوم پژو.هش‌هاي بنيادي
3 فرهاد پناهي سنتز مواد آلي با استفاده از كاتاليزورها در بررسي خواص حسگري، نوري و بيولوژيكي علوم پايه دوم پژوهش‌هاي بنيادي
4 سيداسماعيل حسيني توليد نوري نوسان مايکروويو با نويز فاز كم برق و كامپيوتر سوم  پژوهش‌هاي بنيادي
5
سيد محمد تقي غريب زاهدي
سيد هادي رضوي
سيد محمد علي ابراهيم‌زاده موسوي
استحصال آزمايشگاهي کانتاگزانتین به روش پيوسته
 
كشاورزي و منابع طبيعي سوم پژوهش‌هاي بنيادي
6 علي اكبر ميرزايي صبا
مصطفي مقربي
عباس داشخانه
سيدمحمد داودي حسنكلا
داود فلاح
طراحی و ساخت ربات آزمايشگاهي توانبخشی پای بیماران مكاترونيك دوم  پژوهش‌هاي كاربردي
7 علي خاني
سيد بهنام حسيني
سامانه ارتباط یکپارچه مهندسي نرم افزار و فناوري اطلاعات سوم پژوهش‌هاي كاربردي
8 روح اله ياراحمدي خراساني
مسعود رمضانيان كيكانلو
سجاد رحمان پور سياهكلده
طراحی و ساخت اسکنر فشار کف پا برق و كامپيوتر سوم  پژوهش‌هاي كاربردي
9 پويا احمدوند
پيام احمدوند
کوک يار سازهاي ايراني برق و كامپيوتر سوم  پژوهش‌هاي كاربردي
10 سيدرامين ميرعمادالدين
سيد رضا ميرعماالدين
طراحي و ساخت سيستم كنتلر گازي فشار بالا (MFC)  صنايع شيميايي دوم پژوهش‌هاي توسعه‌اي
11 حميدرضا صالحي
مهدي قنبري
محمد شفيعي
طراحي و ساخت مخازن تحت فشار نانوكامپوزيتي با قابلیت تحمل فشار 600 بار مكانيك دوم  پژوهش‌هاي  توسعه‌اي
12 علي زين العابديني هزاوه
فواد پارسايي
رضا عزلتي
عادل محسن زاده
 
دستگاه اندازه‌گيري كشش سطحي و تغيير ترشوندگي به روش قطره اي  صنايع شيميايي سوم پژوهش‌هاي توسعه‌اي
13 سعيد كريمي شفت كامپوزيتي زمينه پليمري تقويت شده با الياف مواد، متالورژي و انرژي‌هاي نو سوم  پژوهش‌هاي توسعه اي
14 امين خدابخشي هفشجاني
مصطفي خدابخشي هفشجاني
دستگاه نمونه بردار غلات و گرانول
 
كشاورزي و منابع طبيعي دوم ابتكار
15 سميه خضريان طراحی و ساخت نمونه حسگر تشخیص آلرژی برق و كامپيوتر سوم ابتكار
16 محمد نانكلي
علي نانكلي
قالب‌هاي صنعتي اکریلیکی مكانيك سوم ابتكار
17 حجت مهدويان
محمد الهي
سامانه سخت افزاری مدیریت و کنترل بر روی درگاه SATA مبتنی بر FPGA مهندسي نرم افزار و فناوري اطلاعات سوم ابتكار