فهرست برگزيدگان دهمين جشنواره جوان خوارزمي

فهرست برگزيدگان دهمين جشنواره جوان خوارزمي
دانشجويي- آزاد
رديف نام نام خانوادگي عنوان طرح رتبه
1 آرش اسدزاده زرگر خودروي off-road آريا اول توسعه اي
2 بابك برنوش دستگاه آناليزكننده MPEG-TS قابل حمل دوم توسعه اي
3 مهران ترابي ديجيتايزر سه بعدي اوپتومكاترونيك تك خطي دوم ابتكار
4 حسين توحيدي سيستم سرعت سنج خودرويي براساس پردازش تصوير اول توسعه اي
5 مهدي خاشعي ارائه يك روش جامع سيستماتيك به منظور اتخاذ تصميمات صحيح مالي در مسائل تصميم گيري آتي با حداكثر سود مورد انتظار با استفاده از روشهاي هوش محاسباتي و منطق فازي سوم كاربردي
6 سعيد رئيس زاده اسكويي سيستم هوشمند سوختگيري جايگاه CNG (DISPENSER) سوم توسعه اي
7 محمد رضايي ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي به عنوان يك روش جديد جداسازي دوم ابتكار
8 محمد رفيعي سنتز تركيبات آلي براساس اكسايش الكتروشيميايي كتكولها در حضور هسته دوستهاي مختلف اول بنيادي
9 آرش روانبخش آذر دستگاه تمام اتوماتيك رقم بند ماهي دوم كاربردي
10 مجيد سليماني دامنه يك قضيه مقدار ميانگين در فضاهاي آسپلوند اول بنيادي
11 علي شمشادي سيستم چند عاملي براي هماهنگ سازي زنجيره تأمين به روش بي سيم و هوشمند سوم توسعه اي
12 مجتبي صميمي از مهر تا مهراز: برآورد شدت تابش آفتاب وميزان مهرو مهرآن بر روي سطوح ساختمان در شهرهاي ايران ومعماري از نگاه آفتاب دوم كاربردي
13 محمد فخارزاده جهرمي طراحي و پياده سازي آنتن فازي براي مخابرات ماهواره اي سيار دوم پژوهش هاي كاربردي
14 حاتم قضائي خط كش و نمايشگر ديجيتال القايي براي ماشينهاي ابزار دستي اول توسعه اي
15 حامد قيدي سيستم اندازه گيري نويز فاز نوسانساز مايكروويو به روش خط تأخير با حذف تغيير دهنده فاز سوم ابتكار
16 سميه كاظم نژاد تمايز سلولهاي بنيادين مزانشيمي مغز استخوان انساني به سلولهاي كبدي در حضور ژل پلاكتي بر روي داربست سه بعدي نانو الياف زيست سازگار دوم پژوهش هاي بنيادي
17 محمد كردي يك اثرهنري (طراحي شده براي فضاهاي شهري، ميادين، پاركها و ...) دوم ابتكار
18 مهدي كلوندي سيستم ابلق گيري و شستشوي اتوماتيك Aircap ربات رنگ سوم توسعه اي
19 مصطفي كمال زاده يزدي طراحي وساخت دستگاه تست فشار در نرخ كرنش بالا (هاپكينسون بار) دوم كاربردي
20 سينا گل افشان افزايش بيوسنتز گليكوزيدهاي قلبي ديژيتوكسين در گل انگشتانه Digitalispurourea بر روي دهيز ايزوله شده موش صحرايي سوم كاربردي
21 مجتبي محمدي نجف آبادي جستجو براي كشف كوارك تاپ (سر) منفرد در برخوردهاي پروتون - پروتون با انرژي مركز جرم 14Tev در شتابدهنده هادروني بزرگ (LHC) با آشكار ساز (CMS) در مركز تحقيقات ذرات بنيادي اروپا CERN دوم بنيادي
22 اشكان مددلو بهبود خصوصيات بافتي و حسي پنير سفيد ايراني كم چرب سوم كاربردي
23 حميد مرادي طراحي و ساخت دستگاه توربين انبساطي مولد برق دوم توسعه اي
24 احمدرضا مهدي پور سنتز مشتقاتي از دي هيدرو پيريدين براي غلبه بر مقاومت چند دارويي غير كلاسيك در سرطان و انجام مطالعات ساختمان - اثر و بررسي اثرات فارماكولوژيك و سميت سلولي آنها سوم كاربردي
25 مهدي مهدي خاني طراحي و ساخت كوره توليد خاكستر پوسته برنج سوم كاربردي
26 فواد مهري طراحي وساخت سيستم نوين سردسازي مغناطيسي آدياباتيك سوم توسعه اي
27 احسان موسوي خانقاه نرم افزار سيستمي Csharifi يك نرم افزاري سيستمي و بنيادين براي ايجاد و مديريت سيستم كلاستري اول كاربردي
28 محمد نوشه استخراج فلز منيزيم از كانه هاي معدني داخل كشور به روش متالوترمي دوم كاربردي
29 شيرين هنربخش تأثير بتائين بر ميزان تحمل شوري آب در جوجه هاي گوشتي سوم كاربردي
30 مجتبي يزداني دستگاه فيلامنت وايندينگ پوسته هاي استوانه اي تقويت شده تمام كامپوزيتي دوم كاربردي
31 فواد محمدخاني دوربین ویدئو متری شبکه‌های زیرزمینی و مجاری غیرقابل دسترس  
32 حميدرضا باستاني روبات زيردريايي كنترل از راه دور (ROV)