شناسه پرداخت وجه در شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي

29
تیر
1393
به اطلاع تمامي شركت كنندگان در شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي مي رساند كه هزینه ثبت نام به مبلغ 500000 هزار (پانصد هزار) ریال به ازاء هر طرح ارائه شده به شماره حساب سیبا  2172089001007 نزد بانک ملی ایران شعبه خشایار (کد 544) و شناسه پرداخت 1223 در وجه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران (جشنواره جوان خوارزمی) مي باشد.