توجه: ثبت نام مجدد در شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي

15
تیر
1393
به اطلاع مي‌رساند تمامي شركت كنندكاني كه مراحل ثبت نام در شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي را در سامانه قبلي انجام داده اند، الزامي است مراحل ثبت نام را مجدد در سامانه جديد، كه لينك آن هم اكنون در وبگاه جشنواره جوان خوارزمي مي باشد، انجام دهند. در غير اينصورت طرحهاي ارسال شده در سامانه قبلي بررسي و ارزيابي نخواهد شد.