تمديد فراخوان شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي

26
مرداد
1393
به اطلاع تمامي علاقه‌مندان به شركت در شانزدهمين جشنواره جوان مي‌رساند كه ثبت نام در اين دوره از جشنواره تا  نيمه اول شهريورماه (15 شهريور) 1393 تمديد شد. لذا تمامي شركت كنندگان مي بايست تمامي مدارك اعم از الكترونيكي و فيزيكي مربوط به طرح را تا پانزدهم شهريور 1393 به نشاني دبيرخانه جشنواره خوارزمي ارسال نمايند.