تكميل مراحل ثبت نام در شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي

29
مرداد
1393
به اطلاع تمامي شركت كنندگاني كه فقط ثبت اوليه (ثبت مشخصات فردي) در شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي انجام داده اند، مي‌رساند كه تا پانزدهم شهريور ماه سال جاري مي توانند نسبت به ثبت طرح و ارسال تمامي مدارك بصورت الكترونيكي و فيزيكي اقدام نمايند.