تسهيلات نظام وظیفۀ تخصصی بنیاد ملی نخبگان برای دانش آموختگان برتر دانشگاهی و فناور

15
آبان
1397
 
به گزارش دبيرخانه جشنواره خوارزمي، اطلاعات و شرايط استفاده از تسهيلات نظام وظیفۀ تخصصی بنیاد ملی نخبگان، به معاونت‌هاي آموزشي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي اعلام گرديد.
بنیاد ملی نخبگان برای پشتیبانی از تلاش های تخصصی دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی و فناوران جوان که به فعالیت‌های فناورانه در شرکت‌های فعال حوزه فناوری اشتغال دارند، تسهیلات نظام وظیفه تخصصی در نظر گرفته است.
معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور با هدف تسهيل زيست بوم كسب و كارهاي دانش بنيان و به منظور پشتيباني نهادهاي فناورانه و دانش آموختگان برتر فناور، تسهيلاتي فراهم نموده است تا دانش آموختگان برتر و فناور بتوانند دوران نظام وظیفه خود را در قالب اجراي طرح هايي به صورت  "پروژه جايگزين خدمت نظام وظيفه در صنايع دفاعي و كشوري"  در چهارده ماه یا " امريه شركت‌هاي دانش‌بنيان" طی بیست و چهار ماه  به انجام رسانند.
از آنجا که برگزیدگان جشنواره هاي بين المللي و جوان خوارزمي بر اساس آئين نامه‌ها و جداول درج شده در قسمت" تسهیلات نظام وظیفه تخصصی" وبگاه www.daneshbonyan.ir مي‌توانند حایز شرايط و امتيازهاي قابل احراز در خصوص دو انتخاب ارائه شده باشند علاقمندان می توانند اطلاعات لازم را از سایت ذکر شده كسب نموده و از طريق سامانه سينا به نشاني sina.bmn.ir درخواست خود را ارسال و از تسهيلات نظام وظيفه تخصصي بهره مند گردند.
مهمترین مصادیق فعالیتهای نخبگانی برای بهره مندی از این تسهیلات عبارتند از :
برگزیده شدن در جشنواره های علمی پژوهش فناوری ادبی و هنری مورد تایید بنیاد ملی نخبگان ( نظیر جشنواره های بین المللی و جوان خوارزمی )
موفقیت علمی در دانشگاه
فعالیتهای نوآورانه (اختراع برگزیده ....)
اشتغال در شرکت های دانش بنیان با فناور (به عنوان مدیر عامل، عضو هیات رئیسه و فعالیت تمام وقت در شرکت...)