تخفيف درهزينه ثبت براي دريافت گواهينامه توانمندي فناورانه

16
خرداد
1395
جشنواره‌هاي خوارزمی همه‌ساله به‌منظور شناسايي و معرفي پژوهشگران، مخترعان، نوآوران و استعدادهاي برتر در عرصه علم و فناوري و حمايت از آنان و براي  فراهم‌سازی زمينه‌های لازم به منظور گسترش فعاليت‌های علمی و پژوهشي در سطح ملي و جهاني برگزار می‌شود. طي مذاكرات صورت گرفته با مديريت دفتر ارتباط با صنعت سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، دبيرخانه جشنواره‌هاي خوارزمي در نظر دارد بمنظور شناسايي، معرفي و حمايت بيشتر از استعدادهاي برتر در زمينه‌هاي مختلف علمي و صنعتي كشور، برگزيدگان تمامي دوره‌هاي جشنواره چنانچه داراي شركت مي‌باشند، مي‌تواندد از 50% تخفيف در هزينه ثبت براي دريافت گواهي‌نامه توانمندي‌ فناورانه استفاده نمايند. بمنظور كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد به نشاني وبگاه دفتر ارتباط با صنعت http://irost.org/irtco مراجعه فرماييد.