بررسي طرح‌هاي ارائه شده به بيستمين جشنواره جوان خوارزمي

26
شهریور
1397

طرح‌هاي ارائه شده به بيستمين جشنواره جوان خوارزمي به شانزده گروه تخصصي ارسال شده است و در حال بررسي توسط اعضاي محترم هيأت علمي و كارشناسان گروه تخصصي مي باشد. نتايج بررسي‌ها و اسامي برگزيدگان درآذرماه هفته پژوهش اعلام خواهد شد.