اهداي جايزه نقدي آكادمي جهاني علوم به برگزيده نوزدهمين جشنواره خوارزمي دكتر محمد بهبهاني

16
اردیبهشت
1396

آقاي دكتر محمد بهبهاني  با ارايه طرحي با عنوان شناسايي و اندازه‌گيري مقادير كم فلزات سنگين، سموم و داروها در نمونه‌هاي زيست محيطي به كمك روش‌هاي نوين استخراج" در گروه تخصصي فناوري نانو موفق به كسب رتبه اول در بخش پژوهش‌هاي بنيادي از نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي شده است. 

آكادمي جهاني علوم يكي از حاميان جشنواره جوان خوارزمي مي ‌باشد كه با هدف ارتقاي ظرفيت علمي و توسعه پايدار دانش بنيان در كشورهاي در حال توسعه در سال 1983 در ايتاليا آغاز به كار كرد. سال 1991 يونسكو اداره بودجه و پرسنل آن را بر عهده گرفت. يكي از جوايز اين آكادمي، جايزه نقدي براي دانشمند جوان كشورهاي در حال توسعه است كه برگزيدگان جوان جشنواره خوارزمي كه از سوي دبيرخانه معرفي مي شوند از سال 1393 موفق به دريافت آن شده‌اند. 
آكادمي جهاني علوم در دوره نوزدهم جشنواره جوان خوارزمي جايزه نقدي به مبلغ دوهزار دلار براي دانشمند جوان را به آقاي دكتر محمد بهبهاني اهدا نموده است.    
آقاي بهبهاني دكتري
شیمی تجزيه از دانشگاه شهيد بهشتي اخذ نموده اند و عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي شهداي هويزه و مدرس دانشگاه مي باشند. داراي 70 مقاله چاپ شده در مجالات علمي معتبر،‌ 8 طرح تحقيقاتي خاتمه يافته و 3 ثبت اختراع مي باشند.