اطلاعيه سازمان سنجش در مورد پذيرش برگزيدگان جشنواره‌ها

26
مرداد
1393
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص مراحل پذيرش با آزمون و بدون آزمون ورودي برگزيدگان جشنواره‌هاي معتبر علمي (از قبيل خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي و فارابي) واجد شرايط آيين‌نامه شماره 22354/و مورخ 91/3/2 درسال تحصيلي 94-93
 
1393/04/04
 با توجه به ابلاغيه شماره 34789 مورخ 93/2/30 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، پذيرش و جايابي متقاضيان در سال جاري براساس آيين‌نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر به شماره 22354/ و مورخ 91/3/2 و ساير دستورالعمل‌هاي مربوطه با تاييد نهايي اين سازمان صورت مي‌پذيرد كه در اين خصوص موارد ذيل را به اطلاع داوطلبان مشمول اين آيين نامه مي‌رساند:
برگزيدگان جشنواره‌هاي معتبر علمي مي‌توانند به يكي از دو طريق زير براي بهره‌مندي از تسهيلات آيين‌نامه مذكور و مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اقدام نمايند:
1- از طريق آزمون ورودي
رتبه‌هاي اول تا سوم كشوري جشنواره‌هاي معتبر علمي (از قبيل خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي و فارابي) در صورت شركت در آزمون سراسري ورود به مقطع تحصيلي بالاتر، با مشاركت حداقل 30 درصد و كسب حدنصاب علمي لازم، مي‌توانند براي ورود به دوره‌ كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) و كارشناسي‌ارشد ناپيوسته اقدام نمايند.
 نحوه پذيرش( از طريق آزمون):
متقاضيان پس از شركت در آزمون و اعلام نتايج نهايي آزمون مقطع مربوط به خود ( آزمون¬هاي سراسري كارشناسي پيوسته، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد) از تاريخ 1393/6/20 لغايت 1393/6/30 اقدام به پذيرش از طريق سازمان سنجش نموده (با ارسال مدارك مطابق بند 3) و اين سازمان نسبت به  جايابي متقاضيان واجد شرايط، اقدام خواهد نمود.
2- بدون شركت در آزمون ورودي :
- رتبه‌هاي اول تا سوم كشوري جشنواره‌هاي معتبر علمي (از قبيل خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي و فارابي) در رشته يا  گروه آموزشي مرتبط با طرح ابتكاري خود يا زمينه‌اي كه در آن برگزيده شده‌اند با معرفي دبيرخانه هريك از جشنواره‌ها با مشاركت حداقل 35 درصد مي توانند از اين تسهيلات بهره مند شوند.
نحوه پذيرش( بدون آزمون) :
نحوه پذيرش  برگزيدگان جشنواره‌هاي معتبر علمي  بدون شركت در آزمون ورودي به يكي از دو طريق زير امكان‌پذير خواهد بود:
2-1)  اخذ پذيرش از دانشگاه :
متقاضيان مي توانند از هم اكنون با مراجعه به دانشگاهها، اقدام به اخذ پذيرش براي رشته مرتبط با طرح برگزيده خود نمايند و دانشگاههاي پذيرنده با رعايت تمامي شرايط و ضوابط آيين نامه شماره 22354/و مورخ 2/3/91 و مصوبات مربوطه از نامبردگان ثبت‌نام بعمل آورده و اطلاعات متقاضیان را برای تایید نهایی به سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام خواهند نمود.
2-2)  جايابي از طريق سازمان:
 رتبه‌هاي اول تا سوم جشنواره‌هاي معتبر علمي (از قبيل خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي و فارابي) كه به طور مستقيم از طريق دانشگاهها پذيرش نشده‌اند، مي توانند از تاريخ 1393/6/20 لغايت 1393/6/30 اقدام به پذيرش از طريق سازمان سنجش نموده (با ارسال مدارك مطابق بند 3)  و سازمان پس از جايابي متقاضيان واجد شرايط، اسامي آنان را اعلام خواهد نمود
 3- مدارك لازم جهت ثبت‌نام 
ـ تصوير معرفي نامه برگزيدگي از دبيرخانه جشنواره مربوطه براي رتبه‌هاي اول تا سوم كشوري جشنواره‌هاي معتبر علمي از قبيل خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي و فارابي.
ـ تصوير آخرين مدرك تحصيلي 
ـ تكميل تقاضانامه مربوط به تسهيلات برگزيدگان جشنواره هاي معتبر علمي 
ـ مدارك فوق مي‌بايست از تاريخ 1393/6/20 لغايت 1393/6/30 به سازمان سنجش آموزش كشور ( از طريق پست و يا مراجعه حضوري به دبيرخانه اين سازمان) ارسال گردد.
تذكر مهم
1ـ بررسي درخواست پذيرش كليه متقاضيان برگزيده جشنواره ها و مسابقات علمي بين المللي) بجز 4 جشنواره معتبر علمي خوارزمي، جوان خوارزمي ، فارابي و رازي( ، ابتدا نياز به تاييديه اعتبار مسابقات از دبيرخانه شوراي هدايت  استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دارند كه مي بايست ضميمه مدارك ارسالي گردد.
2- در هنگام دريافت معرفي نامه براي دانشگاه، ارائه اصل معرفي نامه برگزيدگي در جشنواره ها و مسابقات الزامي است
3- چنانچه ارسال مدارك و اطلاعات از طريق پست صورت گيرد، از ارسال اصل مدارك خودداري نماييد.
 
4-امكان بهره مندي همزمان از تسهيلات با آزمون و بدون آزمون وجود ندارد.
5- آيين نامه مذكور و  دستورالعمل- ها، مصوبات و فرمهاي مربوط از طريق سايت اين سازمان و از پيوند زير قابل دريافت ميباشد.
 
آدرس : تهران- خيابان كريم خان زند- بين خيابان استاد نجات اللهي و سپهبد قرني- پلاك 204    
                سازمان سنجش آموزش كشور- دفتر طرح و آمار          صندوق پستي: 4378-15875

منبع : سايت سازمان سنجش                                         http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=8&id=1571