تکمیل مستندات طرح در سامانه جشنواره بین المللی خوارزمی

به اطلاع شرکت کنندگان سی و ششمین جشنواره بین المللی خوارزمی می رساند،  پرداخت هزينه ثبت نام به منظور بررسي طرح الزامي مي‌باشد.

چنانچه تاكنون نسبت به پرداخت هزينه ثبت‌نام و ارسال مستندات طرح در جشنواره بين المللي خوارزمي اقدام ننموده‌اند، لطفا حداکثر تا تاریخ 1401/06/31  از طريق "سامانه جامع جشنواره‌هاي خوارزمي" بصورت الكترونيكي اقدام نماييد.

لطفا پیوست های فیزیکی که قابل ارایه در سامانه نمی باشند را حداکثر تا تاریخ مذکور به دبیرخانه جشنواره های خوارزمی ارسال نمایید.

لازم به ذکر است تنها طرح هایی که مستندات فوق الذکر را ارسال نموده باشند مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.