مراسم تقدیر از برگزیدگان سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی و بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی برگزار شد.

مراسم معرفی و تقدیر از برگزیدگان سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی و بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی با حضور رییس محترم جمهور،  وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مقامات بلند پایه کشوری،  روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه سال جاری در سالن شهید سلیمانی واقع در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.
 
در این مدت حدود یکصد نهاد و سازمان حامی این جشنواره علمی بوده انددر این دوره از جشنواره 207 طرح داخلی و 48  طرح خارجی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از میان آنها،22 طرح به هیات داوران راه یافت و در نهایت 9طرح داخلی و3 طرح خارجی از دانشمندان کشورهای ایتالیا، فرانسه و جمهوری خلق چین به عنوان برگزیدگان جشنواره امسال معرفی شدند. همچنین در بخش جشنواره جوان خوارزمی نیز از میان 244طرح دریافتی، 13 طرح به هیات داوران ارسال شد و در نهایت8 طرح به عنوان طرح های برتر برگزیده شدند.