پایان زمان ثبت نام در سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی

به اطلاع شركت کنندگان در سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمي مي‌رساند كه مهلت ثبت‌نام و ارايه طرح در اين دوره از جشنواره به پایان رسیده است. طرح‌هايی که مستندات آنها کامل بوده و هزینه ثبت نام را پرداخت نموده اند، به منظور ارزیابی به گروه های تخصصی ارسال شده است. نتایج ارزیابی طرح های این دوره نیمه دوم بهمن ماه سال جاری از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی جشنواره بين‌المللي خوارزمي به نشاني www.khwarizmi.ir اعلام می شود.