اخبار

زمان داوري طرح‌هاي بيست و هفتمين جشنواره بين‌‌المللي خوارزمي توسط هيات داوران پايان يافت.

15 فوریه 2014

آغاز مرحله ارزيابي و داوري طرح‌هاي جشنواره بين‌المللي خوارزمي

8 ژانویه 2014

پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي روز سه شنبه مورخ 26/9/92 در محل سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران برگزار شد.

29 دسامبر 2013

 فعاليت گروه تخصصي ارزيابي طرح مؤفق در توليد ملي آغاز شد.
 

18 نوامبر 2013

مرحله ارزيابي و داوري  طرحهاي دانشجويي و آزاد پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي  آغاز شد.

18 نوامبر 2013

براساس گزارش واصله از دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي، كار بررسي و داوري نهايي طرحهاي واصله به دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي آغاز شده است.

5 نوامبر 2013

 نشست خبري پانزدهمين جشنواره جوان و بيست‌ وهفتمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي در تاريخ 29/7/92 و با حضور آقاي دكتر زرندي معاون تجاري‌سازي، ارتباط با صنعت و كارآفريني  برگزار شد.

1 فوریه 2014
زمان ثبت نام در بيست و هفتمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي تا تاريخ 5/8/92 تمديد شد.
22 اکتبر 2013

صفحه‌ها