اخبار

...
2 نوامبر 2015
زمان ثبت نام در هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي تمديد شد . 
6 اکتبر 2015برگزاری بیست و هشتمین جشنواره بین المللی خوارزمی

1 سپتامبر 2015

مراسم تقدير از برگزيدگان شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي روز سه شنبه 93/9/25 در مركز همايش هاي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.

6 اکتبر 2015

صفحه‌ها