پرداخت هزینه ثبت نام در سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی به منظور ارزیابی طرح ها الزامی است

16
شهریور
1399

به اطلاع شركت‌كنندگان در سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمي مي‌رساند پرداخت هزینه ثبت نام برای سازمان ها ، ارگان های نظامی و شرکت ها مبلغ 20.000.000 ریال ( دومیلیون تومان ) و برای سایر شرکت کنندگان مبلغ 4.000.000 ریال ( چهارصد هزار تومان) می باشد. به منظور ارزیابی طرح های ارسال شده در  گروه های تخصصی پرداخت هزینه ثبت نام الزامی است و صرفا طرح هایی که نسبت به هزینه ثبت نام اقدام نموده اند مورد بررسی قرار می گیرد. لطفا نسبت به پرداخت هزينه ثبت‌نام از طريق "سامانه جامع جشنواره‌هاي خوارزمي براي ارايه طرح" تا تاریخ سی و یکم شهریور ماه سال جاری به صورت الكترونيكي اقدام نماييد.