پرداخت هزينه ثبت نام براي طرح‌هاي ارسال شده به سي امين جشنواره بين‌المللي خوارزمي الزامي مي باشد.

28
تیر
1395
به اطلاع مي‌رساند، تمامي شركت‌كنندگان مي‌بايست هزينه ثبت نام در جشنواره را پرداخت نمايند. تمامي شركت كنندگاني كه تاكنون نسبت به پرداخت هزينه ثبت‌نام در سي امين جشنواره بين‌المللي خوارزمي اقدام ننموده‌اند، در اسرع وقت نسبت پرداخت هزينه ثبت نام اقدام نمايند. افراديكه كه هزينه ثبت‌نام را واريز نكرده باشند طرحشان براي ارزيابي و كارشناسي به گروه‌هاي تخصصي ارسال نخواهد شد. لذا لطفا نسبت به پرداخت هزينه ثبت‌نام از طريق "سامانه جامع جشنواره‌هاي خوارزمي براي ارايه طرح" بصورت الكترونيكي اقدام نماييد.