پایان زمان ارزیابی طرح های سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی

14
بهمن
1399
 به اطلاع شرکت کنندگان سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی می رساند ارزیابی طرح های این دوره به پایان رسیده است. در اين دوره از جشنواره دویست و دو طرح داخلي و چهل و هفت طرح خارجي از بیست و شش كشور جهان براي حضور در اين رقابت ثبت نام نمودند. اسامی برگزیدگان این دوره متعاقبا از طریق وبگاه جشنواره اعلام خواهد شد.