پايان زمان داوري طرح هاي بيست و هفتمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي

زمان داوري طرح‌هاي بيست و هفتمين جشنواره بين‌‌المللي خوارزمي توسط هيات داوران پايان يافت.

    به گزارش دبيرخانه جشنواره بين‌المللي خوارزمي، زمان داوري طرح‌هاي بيست و هفتمين جشنواره بين‌‌المللي خوارزمي توسط هيات داوران پايان يافت. در اين دوره پس از اعلام فراخوان تعداد 787 طرح به دبيرخانه جشنواره بين‌المللي خوارزمي ارسال شده است. پس از بررسي و ارزيابي طرح‌ها در گروه‌هاي تخصصي تعداد 56 طرح به منظور داوري به هيات داوران راه يافت. هيات داوران پس از چندين جلسه ارزيابي تعداد 16 طرح از نخبگان داخلي، 3 تن از دانشمندان ايراني مقيم خارج ازكشور ازكشورهاي آلمان، فرانسه و آمريكا و 5 تن از دانشمندان خارجي از كشورهاي آلمان، انگلستان، استراليا، چين و مجارستان را به عنوان برگزيده معرفي نمودند. مراسم معرفي و قدرداني از برگزيدگان اين دوره با حضور مقام رياست محترم جمهوري اسلامي ايران روز يكشنبه مورخ 11/12/92 در محل سالن كنفرانس سران كشورهاي اسلامي برگزار خواهد شد.