نگاهي گذرا به جشنواره بين‌المللي خوارزمي

مقدمه
      جشنواره بين‌المللی خوارزمی همه ساله به‌منظور شناسايي و معرفي نخبگان و استعدادهاي برتر در عرصه علم و فناوري و حمايت از  آنان و براي  فراهم سازی زمينه‌های لازم به منظور گسترش فعاليت‌های علمی و پژوهشي در سطح جهان برگزار می‌شود. مسئوليت برگزاري اين جشنواره بر عهده مديريت  جشنواره ها و مسابقات علمي و فناوري سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران است.
 
اهداف و سياست‌هاي جشنواره

 • شناسايي، معرفي و حمايت  استعدادهاي برتر در زمينه‌هاي مختلف علمي و صنعتي،
 • ارج نهادن به مقام والاي پژوهشگران، مخترعان، نوآوران و فناوران،
 • ايجاد بستري مناسب براي همكاري‌هاي علمي و فناوري بين مراكز علمي و پژوهشي داخل و خارج از كشور

محورهاي پژوهشي و زمينه هاي علمي

محورهاي پژوهشي عبارتند:

 • پژوهش هاي بنيادي
 • پژوهش های كاربردي
 • طرح های توسعه‌اي
 • اختراع و نوآوری

زمينه‌هاي علمي مورد پذيرش درجشنواره عبارتند از : برق و كامپيوتر، زيست فناوری و علوم پايه پزشكي ، فناوری های شيميايي، صنايع و مديريت فناوري،  علوم پايه، علوم پزشكي ( براي شركت كنندگان خارجي)، عمران، محیط زیست، مهندسي نرم افزار و فناوري اطلاعات، فناوري نانو، كشاورزي ومنابع طبيعي، مكانيك ، مواد و متالورژي و انرژي‌هاي‌نو، هنر، معماری و شهرسازی ، هوافضا، موفق در تولید ملی و مكاترونيک
 
اركان اجرايي

 • رئيس سازمان
 • دبير جشنواره
 • كميته اجرايي

اركان علمي

 • هيأت داوران، دانشمندان و صاحب نظران برجسته‌ كشور مي‌باشند كه با حكم وزير علوم، تحقيقات وفناوري منصوب مي‌شوند.
 • گروه‌هاي تخصصي، رئيس و اعضاي گروه‌هاي تخصصي، افراد متخصص و صاحب نظراني كه با حكم دبير جشنواره منصوب مي‌شوند.

فرايند پذيرش و ارزيابي طرح‌ها

   دبيرخانه جشنواره بين‌المللي خوارزمي در يك برنامه زمان‌بندي شده ، فراخوان دريافت طرح‌هاي داخلي و خارجي را از طريق وبگاه، مكاتبه‌هاي رسمي و رسانه‌هاي گروهي به دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و صنعتي داخل و خارج از كشور اعلام مي‌دارد. به دنبال اين فراخوان عمومي تمامي پژوهشگران، فناوران و نوآوران يا نمايندگان اشخاص حقوقي مي‌توانند با مراجعه به وبگاه جشنواره نسبت به ثبت‌نام الكترونيكي و ارائه مشخصات فردي، اطلاعات و  مستندات طرح خود اقدام نمایند. شايان ذكر است كه تمامي مراحل فرايند از ثبت نام تا ارزيابي طرح در هيأت داوران جشنواره به‌صورت الكترونيكي و با استفاده از سامانه مكانيزه طرح‌هاي جشنواره انجام مي‌شود.
 
دبيرخانه جشنواره پس از پايان مهلت ثبت‌نام و تكميل مستندات طرح‌ها اقدام به كارشناسي اوليه مي‌نمايد و پس از تعيين گروه، آنها را به منظور كارشناسي علمي و فني براي گروه‌هاي تخصصي كه متشكل از كارشناسان و متخصصان رشته مربوط است، ارسال مي نمايد.
   طرح‌هايي كه نياز به بازديد دارند، توسط اعضاي گروه تخصصي از نزديك مورد بررسي قرار مي‌گيرند. پس از ارزيابي طرح‌ها در گروه‌هاي تخصصي،  طرح‌هاي برتر براي داوري نهايي و انتخاب برگزيدگان به هيأت داوران ارائه مي‌شوند. هيأت داوران نيز طي جلسات متعدد از ميان طرح‌هاي منتخب گروه‌هاي تخصصي، برگزيدگان نهايي را با رتبه‌بندي معرفي مي‌نمايند. برگزيدگان نهايي طي مراسم ويژه‌اي با حضور رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران و ديگر مقامات و شخصيت‌هاي علمي و اجرايي كشور مورد تقدير و تجليل قرار مي‌گيرند.

 
شاخص‌هاي ارزشيابي طرح‌هاي

الف- معيارهاي ارزشيابي طرح‌هاي بنيادي:

 • ميزان نو بودن پژوهش از نظر موضوع، روش و يا هر دو در جهان،
 • ارزش طرح ارائه شده از نظر ارتقاي علمي و آموزشي،
 • تعداد مقاله هايي كه در نشريه‌هاي معتبر به چاپ رسيده و يا در سمينارهاي معتبر مورد پذيرش نهايي قرار گرفته است،
 • اعتبار نشريه‌هايي كه نتايج حاصل از طرح در آن‌ها به چاپ رسيده است،
 • تعداد استنادها به نتايج حاصل از طرح،
 • چاپ كتاب، در زمينه‌هاي مرتبط با طرح ارائه شده

 
ب- معيارهاي ارزشيابي طرح‌هاي كاربردي و توسعه‌اي

 • ميزان نو بودن پژوهش در مرزهاي دانش از نظر موضوع، روش يا هر دو در ايران و جهان،
 • كاربرد نتايج طرح در ارتقاي فناوري از نظر خودكفايي در بخش‌هاي صنعتي، پزشكي، كشاورزي، فرهنگي و اجتماعي،
 • ارزش علمي و تخصصي طرح از نظر عرضه در مجامع و نشريات معتبر علمي،
 • ارزش فعاليت هاي انجام شده در طرح از نظر ارتقاي علمي، آموزشي و تربيت نيروي انساني،
 • ارزش فني، اقتصادي و اجتماعي حاصل از اجراي طـرح ( ايجاد اشتغال مولد، صرفه جويي ارزي، افزايش توليد و بهره‌وري، استفاده از منابع داخلي، امكان صادرات، پيشگيري و رفع مشكلات بهداشتي و درماني و زيست محيطي)،
 • ثبت اختراع  طرح ارائه شده در مراجع علمي و قانوني داخل يا خارج از كشور
 • تناسب بودجه و زمان با نتايج حاصل از اجراي طرح،
 • ميزان دقت عمل در ارائه گزارش و كامل بودن مدارك علمي و مستندات مربوط به طرح

ج- معيارهاي ارزشيابي طرح‌هاي اختراع و نوآوري

 • ميزان نو بودن طرح در جهان،
 • ميزان ابتكار در روش ساخت،
 • ثبت اختراع در مراجع علمي و قانوني داخل يا خارج از كشور،
 •  ارزش طرح از نظر علمي و فني،
 • امتيازات طرح نسبت به نمونه‌هاي مشابه،
 •  تناسب بودجه و زمان و امكانات با نتايج حاصل از اجراي طرح،
 • ميزان دقت عمل در ارائه گزارش و كامل بودن مدارك علمي و فني، نقشه‌ها و روش ساخت