فهرست طرح های برگزیده- دوره سی و دوم - سال 1397


رديف نام و نام خانوادگي مجري  عنوان طرح رتبه
1 استاد پرویز دوامی نقش موثر در توسعه نظری و کاربردی مهندسی مواد و متالورژی در ایران اول پژوهش ­های کاربردی
2 دکتر محمد رضا پاکروان تجاری سازی سامانه­ های انتقال نوری SDH برگزیده موفق در تولید ملی
3 دكتر حسین بهاروند تمایز و فناوری سلول­های بنیادی برای استفاده در پزشکی بازساختی قلب و کبد اول پژوهش‌هاي بنيادي
4 دكتر داریوش طلایی نو تار اول پژوهش‌هاي کاربردی
5 دکتر محمد دورعلی طراحی و ساخت گاورنرهای نیروگاه ­های آبی اول طرح­ های توسعه­ ای
6 مهندس حمیدرضا نصیری پرتو نگار مرئی سیالات و ریز ذرات دوم پژوهش ­های کاربردی
7 مهندس رضا بیژن زاده و جاروی صنعتی توربو وکیوم سوم پژوهش ­های کاربردی
مهندس سعید بیژن زاده
8 دكتر محمود مهرداد شکریه تقویت مخازن فرسوده نفتی با فناوری کامپوزیت سوم پژوهش ­های کاربردی
9 دکتر مهدی ترابیان اصفهانی و کنترل کننده دیجیتال مغناطیسی سوم پژوهش­ های کاربردی
مهندس نوید سدری
10  مهندس حسن نوائی الوار استحصال فلز نیکل از کاتالیست ­های مستعمل نیکل دار به روش احیای الکتریکی سوم طرح ­های توسعه ­ای
11 پروفسور جان یتس مطالعه عملکرد پروتئین­ ها با استفاده از روش اسپکترومتری جرمی و پروتومیکس پژوهش های بنیادی
12 پروفسور استفان هولگیت درک پاتوبیولوژی آسم و اختلالات مرتبط پژوهش های بنیادی
13 پروفسور  یوآن ژائو طراحی و توسعه مواد مزوپور جهت دار به منظور استفاده در کاتالیست­ ها، سنسورها و محیط زیست پژوهش های کاربردی
14 پروفسور حبیب زایدی سامانه تصویر برداری پیشرفته ترکیبی PET/MRI طرح های توسعه ای
15 پروفسور جورج کروسوس زیست شناسی و طب فشارهای روحی و اختلالات مربوط طرح های توسعه ای
16 پروفسور  پی دانگ یانگ توسعه فناوری نانو سیم­ های نیمه هادی برای تبدیل و ذخیره انرژی اختراع و نوآوری