فهرست طرح‌هاي برگزيده- دوره بيست و هفتم - سال 1392

ردیف مجري / نماينده عنوان طرح رتبه
1 آقاي دكتر مجيد سميعي پيشبرد مرزهاي دانش در جراحي مغز و اعصاب در جهان و تلاش در ارتقاي اين دانش در ايران برگزيده ويژه
2 آقاي دكتر نادر باقرزاده تحلیل و طراحی معماری­های کارآ با توان مصرفی پایین مبتنی بر شبکه بر تراشه اول پژوهش‌هاي كاربردي
3 آقاي دكتر سيامك بهرام ژن‌هاي سازگاري نسبي جديد در انسان (از كشف تا كاربرد باليني) اول پژوهش‌هاي بنيادي
4 آقاي دكتر سيد مجيد محسني ارمكي نانو اسيلاتور ميكرو موج اسپينترونيكي با مواد ناهم‌سانگرد دوم پژوهش‌هاي بنيادي
5  دانشگاه صنعتي مالك اشتر دستيابي به فناوري ديود ساليتاني بر پايه پيوند جوزفسون دوم پژوهش‌هاي بنيادي
6 آقاي دكتر اريك كلينپيتر
Dr. Erich Kleinpeter
از كشور آلمان
اثبات آنتی آروماتیسیته با اثرآنیزوتروپی در طیف 1H NMR دوم پژوهش‌هاي بنيادي
7 آقاي دكتر بن زانگ تانگ
Dr. Ben Zhong Tang
از كشور چين
نشر القایی انباشتگی ملکولی دوم پژوهش‌هاي بنيادي
8 آقاي دكتر محمدرضا پاكروان طراحي و ساخت سيستم انتقال نوري STM دوم پژوهش‌هاي كاربردي
9 سازمان صنايع هوايي-
شركت صنايع هواپيماسازي ايران (هسا)
شبيه ساز كامل متحرك هواپيماي ايران 140 دوم پژوهش‌هاي كاربردي
10 آقاي دكتر محمد صالحي مطالعه جامع بيماري جاروك ليموترش در جنوب ايران دوم پژوهش‌هاي كاربردي
11 نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران طراحي و ساخت ناوشكن جماران دوم پژوهش‌هاي توسعه‌اي
12 آقاي دكتر احمد شيخي ماهيت ترموديناميكي نيروي گرانش سوم پژوهش‌هاي بنيادي
13 آقاي دكتر لازلو روسيوال
Dr. Laszlo Rosivall
از كشور مجارستان
مكانيزم جديد و منحصر به فرد تنظيم GFR سوم پژوهش‌هاي بنيادي
14 آقاي دكتر محمدرضا آي طراحي و ساخت سامانه پزشكي گاما براي جراحي غدد لنفاوي سوم پژوهش‌هاي كاربردي
15 آقاي دكتر كورش وحدتي توسعه فناوري‌هاي نوين در تكثير و پرورش درختان گردو سوم پژوهش‌هاي كاربردي
16 سازمان صنايع دفاع تدوين دانش فني و راه اندازي خط توليد صنعتي پودر تنگستن سوم پژوهش‌هاي كاربردي
17 آقاي دكتر محمد مجيد ابراهيمي توليد واكسن زنده اينترمدييت بيماري بورس عفوني (گامبورو) سوم پژوهش‌هاي توسعه‌اي
18 آقاي دكتر اميرحسين بهروش روش نوين توليد مدل‌هاي مومي سبك در فرآيند ريخته‌گري دقيق پره توربين سوم پژوهش‌هاي توسعه‌اي
19 آقاي محمد علي زارع طزرجاني طراحي و ساخت خط كامل توليد نخ BCF سوم پژوهش‌هاي توسعه‌اي
20 شركت پارس بناي صدر تهيه ماده اوليه دارويي قرص نيتروگليسيرين سوم پژوهش‌هاي توسعه‌اي
21 شركت صنايع الكترونيك ايران موشك انداز ضد زره ذوالفقار سوم پژوهش‌هاي توسعه‌اي
22 آقايان مهندس مسعود فرقداني و
مهندس مجتبي توسلي نائيني
كسب دانش فني و راه‌اندازي خط توليد پيمانه‌گرهاي با جابجايي مثبت طرح موفق در توليد ملي