فهرست طرح‌هاي برگزيده - دوره بيست و هشتم- سال 1393

ردیف نام و نام خانوادگی نماينده يا سازمان مجري عنوان طرح رتبه
1 دكتر حسن تاجبخش احياي طب سنتي و معرفي تاريخ پزشكي و دامپزشكي ايران اول پژوهش‌هاي بنيادي
2 Prof. Fu-Tong Liu گالكتين‌ها در سلامت و بيماري
Galectins in health and disease
اول پژوهش‌هاي بنيادي
3 Prof. Claudio Hetz توسعه روش هاي درماني برای درمان بيماري هاي نورو دژنراتيو
Targeting protein homeostasis to treat neurodegenerative diseases
اول پژوهش‌هاي بنيادي
4 دكتر همايون كانوني
نماينده سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
اصلاح و معرفي اولين نخود مقاوم به سرما و يخبندان در ايران اول پژوهش‌هاي كاربردي
5 Prof. Andreas Manz آزمايشگاه روي تراشه فناوري مورد استفاده در شيمي تجزيه و علوم زيستي كاربردي
technology for use in analytical chemistry and applied biosciences
اول پژوهش‌هاي كاربردي
6 دكتر علي اكبر صالحي
نماينده سازمان انرژي اتمي ايران
تدوين دانش فني و ايجاد كارخانه توليد سوخت صفحه‌اي راكتور تهران براي توليد راديو دارو اول پژوهش‌هاي توسعه‌اي
7 دكتر مجيد بهمني
 نماينده شركت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا- پرتو
دستيابي به فناوري انجماد جهت‌دار براي ساخت پره‌هاي توربين اول پژوهش‌هاي توسعه‌اي
8 Prof. Habib Ammari رياضيات برای تصويربرداری
Mathematics for imaging
دوم پژوهش‌هاي بنيادي
9 Prof. Kazuo Watanabe استفاده از ذخایر ژنتيكي گیاهی در بیوتکنولوژی در جهت توسعه کشاورزی پایدار
Plant genetic resources and  biotechnology application to sustainable development
دوم پژوهش‌هاي بنيادي
10 Prof. Frderico Rosei مواد چند فرویی با کاربری دریافت انرژی خورشیدی
Multiferroic  materials for solar energy harvesting
دوم پژوهش‌هاي بنيادي
11 دكتر حسين بشارتي
نماينده سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
دستيابي به فناوري توليد كود بيولوژيك ( دانش فني مايه تلقيح تيوباسيلوس) دوم پژوهش‌هاي كاربردي
12 Prof. Michael Johannes Schütze توسعه مواد و پوشش های مقاوم در برابر خوردگی دمای بالا در صنایع پیشرفته
Material- and coating-base solutions of  high temperature corrosion in advanced technologies
سوم پژوهش‌هاي بنيادي
13 مهندس مجيد منوچهري
نماينده شركت بهينه پردازش آرمان
دستگاه پايش ماشين آلات دوار با استفاده از اندازه‌گيري ارتعاشات سوم پژوهش‌هاي توسعه‌اي
14 مهندس مهدي نمازي
نماينده شركت خدمات انفورماتيك
آريا گيت: درگاه يكپارچه و توسعه‌پذير براي دسترسي به شبكه‌هاي مخابراتي سوم پژوهش‌هاي توسعه‌اي
15 حبيب رستمي
نماينده جهاد دانشكاهي صنعتي شريف
طراحي و پياده سازي سامانه ارتباطات هوشمند خودرو سوم پژوهش‌هاي توسعه‌اي
16 مهندس سيد حميد زارع
نماينده مجتمع پتروشيمي پارس
جايگزين پروپان به جاي پروپيلن در سيستم مبرد واحد استحصال اتان مجتمع پتروشيمي پارس سوم پژوهش‌هاي توسعه‌اي
17 مهندس عبدالرضا يعقوب زاده طاري
نماينده شركت پويندگان راه سعادت
مانيتور آريا موفق در توليد ملي