فهرست طرحهاي برگزيده - دوره چهاردهم - سال 1379

رديف نام و نام خانوادگی
مجري / نماينده
عنوان طرح رتبه زمينه پژوهش
 1.  
يوسف ثبوتي نوسانات اجرام سماوي اول تحقيقات بنيادي علوم پايه
 1.  
سيد محسن ميركمالي ساخت وتوليد كنترل آتش مدرن و مجموعه اپتيكي اول مشترک تحقيقات کاربردی برق و كامپيوتر
 1.  
قاسم تقي زاده ساخت موشك پدافند شهاب ثاقب اول مشترک تحقيقات کاربردی برق و كامپيوتر
 1.  
محسن فتحي جگركندي ساخت موشك صياد I اول مشترک تحقيقات کاربردی برق و كامپيوتر
 1.  
سيد محمد ميرباقري تدوين تکنولوژی کنترل آتش مدرن اول مشترک تحقيقات کاربردی برق و كامپيوتر
 1.  
 سيدحسين صادقي و روزبه معيني مازندراني بسته نرم افزاري آناليز الكترو مغناطيسي ساختارهاي سه بعدي در حوزه زمان دوم تحقيقات كاربردي برق و كامپيوتر
 1.  
محمدرضا  شاه نظري بررسي و تحقيق درطراحي و ساخت دي اريتور دوم تحقيقات كاربردي مكانيك
 1.  
جليل  وند يوسفي تهيه و استاندارد كردن واكسن سه تايي لپتوسپيرا در گاو و گوسفند دوم تحقيقات كاربردي كشاورزي
 1.  
اردشير حسين پور خط توليد مغناطيسهاي سراميكي سخت دوم تحقيقات كاربردي برق و كامپيوتر
 1.  
سيد علاء  لاجوردي ماكس نوري 34 سوم تحقيقات كاربردي برق و كامپيوتر
 1.  
سيد ابراهيم  افجه اي طراحي وساخت موتورهاي رلوكتانس با توان كمتر از يك اسب بخار و راه انداز مربوطه سوم تحقيقات كاربردي برق و كامپيوتر
 1.  
عليرضا سرقيني طراحي نقشه هاي اجرايي به روش سه بعدي و طراحي و محاسبات كانال كشي نقشه كشي آن سوم تحقيقات كاربردي مكانيك
 1.  
فرداد اكبريان و يداله بيات كسب دانش فني و توليد hmx و پليمر htpb سوم تحقيقات کاربردی متالورژي و مواد
 1.  
مصطفي يوسفي تبريزي شناسايي آلاينده های هوا سوم تحقيقات کاربردی برق و كامپيوتر
 1.  
محمد علي كاظم زاده  و مجيد واحدي تهيه CAC به طور مستقيم از اسيد استيك سوم تحقيقات كاربردي صنايع شيميايي
 1.  
مسعود ميرزرگر سيستم يكسو ساز فشار قوي الكترواپتيك پر قدرت صنعتي دوم ابتكار برق و كامپيوتر
 1.  
غلامرضا حسن بيگ طراحي و ساخت ماشين آلات سنگين دوم ابتكار مكانيك
 1.  
حبيب اله صالحي سده حذف كامل فلاكسيبل هاي آب سيستم خنك كننده مكنده هاي دود سوم ابتكار مكانيك
 1.  
مسعود فرقداني چهارسوقي كسب دانش فني تكنولوژي پيمانه گرهاي با جابجايي مثبت و راه اندازي خط توليد آن سوم ابتكار مكانيك
 1.  
ميرعلي اكبر اصل خادمي طراحي و ساخت دستگاه ابياري باراني خطي سوم ابتكار كشاورزي
 1.  
مصطفي رناسي طراحي و ساخت بزرگترين پربه گير اسكله سوم ابتكار صنايع شيميايي
 1.  
فرزام  فرهمند طراحي و توليد دبي سنج فرا صوتي زمان گذر سوم ابتكار برق و كامپيوتر
 1.  
حسين عسگريان ابيانه طراحي و ساخت دستگاه تست جامع رله ها سوم ابتكار برق و كامپيوتر
 1.  
محمد رضا مطهري طراحي و ساخت خودروي زرهي مين كوب سوم مشترک ابتکار برق و كامپيوتر
 1.  
محمد غلامرضايي طراحي و ساخت خودروي زرهي چند منظوره سوم مشترک ابتکار برق و كامپيوتر
 1.  
حسن حاجيان طراحي و ساخت دستگاه حفار چاه نيمه عميق دهانه گشاد و كول گذار مكانيكي و متعلقات سوم اختراع مكانيك
 1.  
مهرداد مستقيمي و غلامرضا صفارپور دستگاه تشخيص فاز سوم اختراع برق و كامپيوتر