فهرست طرحهاي برگزيده - دوره پانزدهم - سال 1380

رديف نام و نام خانوادگی
مجري / نماينده
عنوان طرح رتبه زمينه پژوهش
 1.  
سيدجعفر شهيدي شرح مثنوي شريف اول تحقيقات بنيادي علوم انساني
 1.  
محمدعلي جعفري زاده سيستم هاي آشوبناك دوم تحقيقات بنيادي فيزيك
 1.  
محمد فاضلي پژوهشي در برخي از شيوه هاي بيان قرآن كريم دوم تحقيقات بنيادي علوم انساني
 1.  
پريرخ دادستان تحقيقات در روانشناسي كودك سوم تحقيقات بنيادي علوم انساني
 1.  
محمد جامي الاحمدي تحقيقات در راكتورهاي شيميايي سوم تحقيقات بنيادي صنايع شيميايي
 1.  
وحيد اصفهانيان تدوين نرم‌افزار شبيه‌سازی عددی آيروديناميکی اجسام سه بعدی پيچيده با استفاده از کامپيوترهای شخصی اول تحقيقات كاربردي مكانيك
 1.  
علي كريمي طاهري تحقيقات و بهينه سازي مرحله پاياني فرآيند توليد مفتولهاي فولادي دوم تحقيقات كاربردي متالورژي و مواد
 1.  
جعفر ارشاد بررسي، رده بندي و بازنگري سياهكهاي گندم ايران دوم تحقيقات كاربردي كشاورزي
 1.  
ماشااله طالبی بيد هندی طراحی و ساخت باتری‌های حرارتی دوم  مشترک تحقيقات کاربردی صنايع شيميايي
 1.  
رحيم  اقراء طراحی و ساخت باتری روی ـ اکسيد نقره دوم مشترک تحقيقات کاربردی صنايع شيميايي
 1.  
سيد آرمين  تجلي طراحي و تست تراشه Codec سوم تحقيقات كاربردي برق و الكترونيك
 1.  
حجت عليلو توليد مس کاتديک به‌روش I.S.A سوم تحقيقات کاربردی صنايع شيميايي
 1.  
ناصر رضايي ايستگاه زميني شبكه ماهواره اي دوم تحقيقات توسعه اي برق و كامپيوتر
 1.  
مهرزاد اردشيری ساخت و مونتاژ لامپ توايسترون باند S سوم مشترک تحقيقات توسعه‌ای برق و كامپيوتر
 1.  
هوشنگ بهمنی ساخت لامپ تی دبليوتی TWT سوم مشترک تحقيقات توسعه‌ای برق و كامپيوتر
 1.  
محمدرضا صاحب نسق فاروجي دستگاه تست شيرهاي ايمني تاسيسات صنعتي تحت فشار در حين كار دوم ابتكار مكانيك
 1.  
محمود  نجفي فرستنده يك مگاوات موج متوسط راديوئي تمام ترانزيستوري دوم ابتكار برق و كامپيوتر
 1.  
غلامرضا اسلامی صائين طراحی و ساخت پره توربين‌های هوايی دوم ابتکار مكانيك
 1.  
ناصر جابري تدوين دانش فني، طراحي و ساخت ديگهاي بخار صنعتي سوم ابتكار مكانيك
 1.  
محمد بخشي زاده طراحي و ساخت دستگاه تكلم حنجره سوم ابتكار برق و كامپيوتر
 1.  
بهرام  ناصري پور سيستم آزمون لرزش و شوك همراه نرم افزار و ميز افقي سوم ابتكار برق و كامپيوتر
 1.  
احمد  فرزان  اقليدس طراحي و ساخت كوره گازي سولوشن آلومينيم سوم ابتكار متالورژي و مواد
 1.  
محمدرضا  بداقي طراحي و ساخت ماشين حفاري كانال جهت لوله و كابل گذاري همزمان سوم ابتكار مكانيك
 1.  
شعبان  محمدی طراحی و ساخت دستگاه آشکار ساز عوامل شيميايی سوم مشترک ابتکار برق و كامپيوتر
 1.  
احمد  حاج آقا معمار آشکار ساز عوامل شيميايی مبتنی بر روش طيف سنجی تحرک يونی سوم مشترک ابتکار برق و كامپيوتر
 1.  
مجتبي زندي پور دستگاه جداسازي ناخالصيها از الياف پشم به روش الكترواستاتيكي سوم اختراع مكانيك